Steunen

Zending is vooral ook een zaak van het gebed. Daarom vragen wij u allereerst voor ons werk te bidden.  Als u elke 2 weken gebedspunten wilt ontvangen, stuur ons dan een mail op info@bakinthailand.nl.  U zegt daarmee toe dat u voor ons bidt. Als u elke 3 maanden onze nieuwsbrief wilt ontvangen en/of ons financieel wilt ondersteunen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Voor de periode 2017-2021 is ons budget nog niet gedekt.

U kunt uw ondersteuning concreet maken door onderstaand online toezeggingsformulier in te vullen. Deze zal dan verstuurd worden naar de penningmeester van Kimon. U ontvangt dan een email ter bevestiging met de benodigde bankgegevens. Deze kunt u ook vinden op de antwoordstrook.
U kunt ook de antwoordstrook in pdf formaat uitprinten, invullen en opsturen naar

'Kimon, p/a Arie Steehouwer, Amandelgaarde 50, 3344 RE Hendrik-Ido-Ambacht'.

Indien u via automatische incasso uw toezegging wenst te voldoen, gaarne gebruik maken van de antwoordstrook in verband met ondertekening.

Giften (eemalig of periodiek) zijn ook welkom op: 

Rabobank  NL70  RABO 0157518744 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn

Vermeld bij uw giften altijd: Project Thailand - familie Bak

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw meeleven.

Mark en Anne-Marie Bak


ja, per email
ja, per post
neeiedere maand
iedere kwartaal
jaarlijks
eenmalig
onze bediening

Sinds 2017 zijn we Daniel Training Leaders. Onze hoofdtaak is het begeleiden en ondersteunen van nieuwe zendelingen. Kinderwerk blijft een belangrijk onderdeel, daar waar mogelijk zullen we kinderwerk ondersteunen en stimuleren.

© Bak in Thailand - Realisatie: Heuvelman Media

Het is nu: 17:24 uur in Thailand